همه مطالب دست نوشته های من

شعر نگاره - Mohsen Elhamian - MohsenElhamian.com - سایت شخصی محسن الهامیان
نگاره | شعر

قبل از هر چیز بابت تاخیری که در مطلب این هفته رخ داد، عذر میخوام. کار مهمی بود که باید به اون رسیدگی می‌کردم. گاهی پیش میاد. 😉 همونطور کهادامه مطلب

دریچه جبران | داستان کوتاه

– از اینطرف آقا … خانم جوان که به استقبال پیرمرد آمده بود، در حالی که با دست به آسانسور اشاره می‌کرد، کمی جلوتر از مرد راه افتاد. به آسانسورادامه مطلب

حامیان روحانی - دوباره ایران - تا 1400 با روحانی - تا1400باروحانی - انتخابات ریاست جمهوری 1396
دوباره ایران در دوازدهمین انتخاب

دیروز با حمید مشغول مرتب کردن دفتر بودیم. وسایل‌ها رو کلا ریخته بودیم بیرون و داشتیم جزء به جزء گردگیریشون می‌کردیم. یک لحظه به خودم اومدم و دیدم حمید کهادامه مطلب

7 دقیقه از افکارم - آنچه به آن فکر می کنم - تفکرات من - MohsenElhamian.com - Mohsen Elhamian - سایت شخصی محسن الهامیان
۷ دقیقه از افکارم

همین الان توی ذهن من چی میگذره؟ همین الان توی ذهن شما چی میگذره؟ اگر قرار باشه چیزی که همین لحظه بهش فکر می‌کنیم رو برای کسی بنویسیم، سانسورش می‌کنیم یاادامه مطلب