زمان عزیز، سلام!

تماشاگر همه چیز؛ زمان عزیزم … اکنون که این نامه رو میخونی من جایی در میان توام! نوشتن برای تویی که در هر لحظه من رو احاطه کردی، کار خیلی سختیه.ادامه مطلب